ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ:
Εξειδίκευση στις Ενεργειακές Λύσεις


H ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ αποτελείται από δυναμικά και άριστα καταρτισμένα στελέχη ενώ διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία σε έργα ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα πεδία στα οποία ειδικευόμαστε είναι:
• Γεωθερμία
• Ηλιοθερμία
• Φωτοβολταϊκά
• Συμπληρωματικές Λύσεις (Ενδοδαπέδια, Fan Coils, κα)
• Zero Energy Home

H ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής αξίας, πλήρως προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της, οδεύοντας πάντοτε στο δρόμο της ολικής ποιότητας.

Οι Αρχές μας:

Αυτοδέσμευση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Νοοτροπία αειφόρου ανάπτυξης

Συνεχής εξέλιξη στους τομείς δραστηριοποίησης

Ειλικρίνεια και win-win συνεργασίες

« Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.»
Νίκος Καζαντζάκης